Manpower

Vi tilbyder en lang række udlejning af fagfolk i forhold til den daglige vedligeholdelse/ forfaldent arbejde af indendørs og udendørs arealer for jeres virksomhed.

Serviceoversigt

Vicevært

Vi tilbyder viceværtsservice, hvor vi er i stand til med kort varsel at udføre små-reparationer og alle former for forfaldende arbejder. Vores fagfolk går til opgaven med en positiv indstilling og professionelt udstyr således udbedringen/vedligeholdelsen udføres efter højeste kvalitet.

Arbejdsmiljøkoordinator

Vi tilbyder fagfolk som har den nødvendige arbejdsmiljøuddannelse, hvor dette er et krav for arbejdets udførelse.
Vores mandskab har erfaring med koordinering og planlægning af forskellige arbejdsopgaver som skal udføres samtidig eller lige efter hinanden. Derudover sikrer de et effektivt samarbejde mellem leverandøren og kunden.

Udendørsarealer

Vi tilbyder en lang række serviceydelser til dig som har udendørsarealer der skal vedligeholdes året rundt. Vores ydelser omfatter renholdelse af gang-, opholds- og parkeringsarealer mv., pleje og vedligeholdelse af grønne arealer, snerydning og bekæmpelse af sne og is på områder hvor du har færdsel.

Snerydning og saltning
Med en aftale med os er du garanteret rene og farbare stier og arealer i vinterperioden. Vi har det nødvendige snerydningsmateriel og mandskab, der stiller op når kulden rigtigt bider og sneen falder.

Grønne arealer
Udendørs arealer skal plejes regelmæssigt, hvis de skal bibeholde deres præsentable fremtoning og fortsat være til glæde for kunder, gæster og medarbejdere. Det er noget som vi mestrer til fulde, og vi vil med glæde hjælpe dig med at holde din grønne arealer pæne og velholdte året rundt.

Skal vi hjælpe dig?

Ejendomsservice

Vi tilbyder en lang række ydelser indenfor facility service, hvor vi samler dele eller alle services for jer. Vi kan hjælpe dig med både inden- og udendørs opgaver, således at din ejendom altid er velfungerende. Vi samarbejder med en lang række professionelle fagfolk, der sikrer, at kvaliteten er i top når vi yder ejendomsservice.

Serviceoversigt

Skadeservice

Vi rydder op når uheldet har været ude. Har du været udsat for brand, vandskade, stormskade m.m. så er vi klar til at hjælpe dig. Vi fjerner sod, slukningsvand og lugt, og vi rengør efter skaden. Så din ejendom bliver klar til benyttelse igen.

Trappevask

Sammen med facaden er trappen en del af det første indtryk en bruger eller en gæst får når de besøger din virksomhed eller bruger din bygning, derfor synes vi det er vigtigt, at der er rent og pænt i trappeopgangene og der opretholdes en høj kvalitet og standard. Vi har mange års erfaring med trappevask, og vi vil meget gerne dele ud af den erfaring og hjælpe dig.

Udendørsarealer

Vi tilbyder en lang række serviceydelser til dig som har udendørsarealer der skal vedligeholdes året rundt. Vores ydelser omfatter renholdelse af gang-, opholds- og parkeringsarealer mv., pleje og vedligeholdelse af grønne arealer, snerydning og bekæmpelse af sne og is på områder hvor du har færdsel.

Snerydning og saltning
Med en aftale med os er du garanteret rene og farbare stier og arealer i vinterperioden. Vi har det nødvendige snerydningsmateriel og mandskab, der stiller op når kulden rigtigt bider og sneen falder.

Grønne arealer
Udendørs arealer skal plejes regelmæssigt, hvis de skal bibeholde deres præsentable fremtoning og fortsat være til glæde for kunder, gæster og medarbejdere. Det er noget som vi mestrer til fulde, og vi vil med glæde hjælpe dig med at holde din grønne arealer pæne og velholdte året rundt.

Kloak- og Industriservice

Vi tilbyder reparation af dine ejendommes kloakanlæg, samt etablering af nyanlæg. Vi servicere både private, boligselskaber samt virksomheder.

Derudover tilbyder vi også rensning af afløb:
Toilet- og køkkenfaldstammer
Hånd- og køkkenvaske
Kloakledninger
Gulvafløb
Udslagsvaske
Skakte
Brønde

Højtryksspuling

Som en del af vores rensningsservice tilbyder vi højtryksspuling. Dette kan også leveres som forebyggende rensning for at undgå skader på rørledninger og brønde.

Slamsugning

Vi tilbyder hurtig og effektiv tømning og rensning af brønde, ledninger og tanke for vand, slam, olie eller kemikalier. Vi er altid klar til at hjælpe når behovet opstår og vi rykker hurtigt ud og er parate til at løse netop dine opgaver.

Vi tømmer og renser:
Kloakledning og rør
Pumpebrønde
Vej- og tagbrønde
Sivebrønde
Sandfang
Toiletkabiner
Olietanke
Åbne- og lukkede bassiner
Fedtudskillere
Køkken- og gårdbrønde
Septik- og trixtank
Spildevandstanke
Olie- og benzinudskillere
Søer og vandhuller
Tromler og kar
Malekabiner

Skal vi hjælpe dig?
Aktiv 2KL Logo

Kontakt os

Vil du i kontakt med os? Vi vil meget gerne høre fra dig. Nedenfor finder du vores kontaktinformationer. Du er også velkommen til at chatte med os på vores Facebook-side. Se vores services her.
Aktiv 2KL Logo

Kontakt os

Vil du i kontakt med os? Vi vil meget gerne høre fra dig. Nedenfor finder du vores tinformationer. Du er også velkommen til at chatte med os på vores Facebook-side. Se vores services her.